Kontakt

Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki

(Siostry Salezjanki)

Inspektoria Warszawska

ul. Warszawska 152, 05-092 Łomianki

tel./fax[nbsp]22[nbsp]767 65 11

e-mail: sekretariat@cmw.waw.pl